phòng chống virus vi khuẩn phòng phun bi

Phun bi thép an toàn trong mùa đại dịch covid-19

An toàn tại nơi làm việc là điều cần thiết trong các trường hợp thông thường, nhưng cũng cần có những biện pháp phòng ngừa bổ sung mà bạn có thể thực hiện để giữ an toàn và khỏe mạnh trong đại dịch coronavirus mới. Một số khuyến nghị chia sẻ các mẹo phun bi …