phong-phun-bi-bui-va-khong-bụi

Bụi và tác hại gây ra đối với phong phun bi thép

Phun bi thép sẽ phát sinh ra một lượng bụi, có tác hại cực lớn đến sản phẩm và người phun hạt bi thép. Lượng bụi lớn sẽ trực tiếp làm giảm các hoạt động cũng như chất lượng thiết bị cần làm sạch. Những ảnh hưởng của bụi gây ra? Bụi không tạo được …