Hút bụi công nghiệp nghành đúc

Hút bụi công nghiệp nghành đúc

Trong nhiều năm trở về đây rất nhiều công ty phải phá sản vì các ngành phát triển và những quy định mới về môi trường và chuyển sang các lĩnh vực công nghệ mới như: CNTT, Ngân Hàng, Dịch Vụ,… Ngày công nghiệp đúc đối mặt với những nguy cơ sản xuất lạc hậu …