Dây sản xuất thực phẩm cần hệ thống hút bụi công nghiệp

Hệ thống hút bụi cho nhà máy chế biến thực phẩm

Làm thế nào để thực phẩm và đồ uống không bị lây nhiễm chéo trong quá trình sản xuất? Ô nhiễm chéo là một thách thức nghiêm trọng đối với các cơ sở chế biến thực phẩm. Để đảm bảo an toàn cho thực phẩm, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ …

Hệ thống hút bụi và vải lọc cho sản xuất thực phẩm

Giải pháp hút bụi đáp ứng quy định dành cho ngành thực phẩm. Bạn cần đáp ứng các quy định cho thực phẩm, điều quan trọng là phải tìm được hệ thống hút bụi và bộ lọc phù hợp. Một nhà cung cấp có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn cách xác định bộ lọc, phương pháp lọc và …