Hệ thống hút bụi, phun bi của bạn đang có một vài trục trặc cần được xử lý và bạn đang cần 1 đơn vị hỗ trợ kỹ