hạt bi thép tròn S550 giá rẻ

Hạt bi thép tròn làm sạch bề mặt S550

Hạt bi thép tròn làm sạch bề mặt S460 với kích thước 1.7mm, tỉ trọng mỗi hạt không dưới 7.25g/cm3 […]