Tiết kiệm chi phí cho hệ thống lọc xử lý bụi

6 Lời khuyên để giảm chi phí – Năng lượng và bộ lọc bụi

Các thiết bị thu gôm bụi thường hoạt động song song cùng các thiết bị gay ra bụi. Chẳn hạn như Lò nung hoạt động 24/7 quanh năm cùng với bộ thu lọc chính của nó. Lấy một ví dụ thu gom bụi ở một nhà máy xi măng, các vị trí thường sản sinh …