Gỉ sét trên bề mặt kim loại bao gồm. Giai đoạn 1: Bề mặt kim loại thép bao bọc kín bởi một lớp áo tôn và có ít