Phun bi container

Sử dụng container cũ làm buồng phun bi – Giải pháp tiết kiệm

Cải tạo container cũ làm buồng phun bi là một giải pháp tiết kiệm, phù hợp với những doanh nghiệp có chi tiết cần phun bi nhỏ, đơn giản và số lượng ít. Hiện nay, có nhiều công ty sử dụng giải pháp này. Các thiết bị cần có Cối phun bi là thiết bị …