Ngành công nghiệp bị ảnh hưởng bởi corona - Cách bảo hộ cá nhân và cộng đồng

Các ngành công nghiệp phải đối mặt với COVID-19: Cách bảo vệ người lao động và cộng đồng

COVID-19, những mối lo ngại mới xuất hiện mỗi ngày, đặc biệt là đối với những người sử dụng lao động với các dịch vụ  đặc biệt là các ngành thực phẩm và đồ uống. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Tập trung vào các nhóm người bạn cần bảo vệ (hoặc được …