Hệ thống hút bụi mài VEAM

Hệ thống hút bụi mài VEAM đưa vào vận hành gồm:

  • 1 bộ Máy hút bụi DFC 8L.
  • 1 quạt Eco fan 22Kw.
  • 6 buồng làm việc.