Bộ lọc cartridge tại Đồng Tâm: bảo hành 2 năm, sử dụng hơn 6000h trong khi doanh nghiệp khác, họ không bảo hành bộ lọc, và tuổi thọ <600h.
Read more
Cung cấp cho doanh nghiệp của bạn những công cụ cần thiết và một môi trường đạt chuẩn phục vụ cho công việc
Read more
Giải pháp toàn diện mà các doanh nghiệp trong ngành sơn cần phải sở hữu
Read more

Đồng Tâm Engineering

Dong Tam Engineering (DTE) – a proud local company with distinct business culture and promises for renown technology solutions, green and environment-friendly.
Provide optimal solution on cost and technology for surface preparation and industrial air pollution control
Become preferred supplier for surface preparation and industrial air pollution control in Vietnam