Download!Tải brochure phòng phun bi, phòng phun sơn, ...

Đào tạo miễn phí

Khi doanh nghiệp của bạn sử dụng hệ thống, thiết bị làm sạch công nghiệp do Đồng Tâm Engineering cung cấp, chúng tôi sẽ đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp của bạn.

Cụ thể ở đây là đào tạo:

  • Vận hành, sử dụng máy móc, thiết bị
  • Kỹ thuật máy móc, thiết bị
  • Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

 

 

Chia sẻ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial