Phòng phun sơn (paint spray booth) của công ty Đồng Tâm là giải pháp toàn diện mà các doanh nghiệp trong ngành sơn cần phải sở hữu. Chia